Konference březen 2017

S radostí vyhlašujeme další, v pořadí již 11. konferenci "od dívky až po babičku". Můžete se těšit na téma Když přichází změna a řečníkem bude sestra Alina Wieja. Tentokrát se setkáme v AC Agapé, v sobotu 4. března 2017 od 9 hod.       Proto neváhejte, rezervujte si svůj čas a přijďte!!!

Zabývá se křesťanským poradenstvím. Je profesionální řečník na konferencích. Školí na téma zdravého životního stylu, chování v krizových situacích a budování šťastného manželství, silné rodiny a vztahu s Bohem i lidmi okolo.

Je autorka knížek „Być mądrą mamą / Být moudrou matkou“; „Miłość, która zmienia wszystko / Milost, která změní všechno“; „Pokonać zniechęcenie / Překonat nehuť”; „Kobieta kobiecie / Žena ženě”; „Powrót kobiety do harmonii ze Stwórcą / Návrat ženy k harmonii se Stvořitelem”; „Kobieta w ramionach Stwórcy / Žena v náručí Stvořitele”; „Siedem słupów Mądrości / Sedm pilířů moudrosti”; „Odbudowanie życia w obfitości / Přestavba života v hojnosti” a řady učebnic „Jak skutecznie pomagać innym / Jak opravdu pomáhat jiným”. Je také spoluautorka knih „Małżeństwo, o jakim marzymy / Manželství o jakém sníme” a „Rzeka uzdrowienia / Řeka uzdravení”.

Cílem Aliny je pomáhání lidem, aby odhalili svůj potenciál a Boží vůli pro jejich život. Aby se sny a vize, které jsou dány lidem od Boha staly skutečností a měly rozměr věčnosti, a aby přinesly ovoce pro Království Boží.